Bij de aanschaf en realisatie van een videosysteem komt heel wat bij kijken. Laat u daarom door ons adviseren. Met onze kennis en jarenlange ervaring bent u bij ComViNet aan het juiste adres.

Of het nu gaat om het toezicht op de openbare orde en veiligheid in het publiek domein, of het gaat om het bewaken of monitoren van objecten, personen of processen in het private domein, meestal is een (vervelend) voorval aanleiding om tot de aanschaf van een camerasysteem over te gaan.

Het goed om u eerst te laten adviseren door een specialist die u kan helpen met de verschillende aspecten omtrent de aanschaf en implementatie van een camerasysteem.

  • Doel: Wat wil ik met het gewenste camerasysteem bereiken? Zijn er andere maatregelen om het doel te bereiken?
  • Wetgeving en privacy: Mag ik een camerasysteem plaatsen? Wat mag ik in beeld brengen? Mag ik beelden opslaan en hoelang mogen die bewaard worden? Moet het systeem aangemeld worden bij de Authoriteit van Persoonsgegevens of kom ik in aanmerking voor de vrijstellingsregeling?
  • Vergunningen: Zijn er vergunningen nodig voor het plaatsen van camera’s en het aanleggen van eventuele ondergrondse bekabeling? En bij wie moet ik dan zijn?
  • Prestatie eisen: Om aan mijn doelstelling te kunnen voldoen; aan welke prestatie eisen dient het camerasysteem te voldoen? (detecteren, observeren, herkennen en/of identificeren)
  • Techniek: Wat zijn de omgevingscondities? (binnen/buiten, verlichting etc.) Welke camera’s heb ik nodig? Welke beeldresolutie, welke lichtgevoeligheid of eventuele extra verlichting? Welk beeldregistratie systeem en hoeveel opslagcapaciteit zijn nodig? Zijn er andere systemen waarmee koppelingen mogelijk en gewenst zijn? Moet het systeem schaalbaar zijn voor eventuele toekomstige uitbreidingen?
  • Operationeel: Wie is verantwoordelijk (aansprakelijk) voor het systeem. Door wie worden de beelden bekeken en verwerkt? Hoe is de opvolging geregeld?
  • Financieel: Wat zijn de eenmalige investeringen? En wat zijn de operationele kosten?

Dit is nog maar een kleine greep uit de lijst van vragen die vooraf beantwoord moeten worden om tot de juiste oplossing te komen. Laat u door ComViNet adviseren en voorkom teleurstellingen en desinvesteringen.