Bodycams en extra ondersteuning door politie voor handhavers

Handhavers

Amsterdam – Burgemeester Halsema heeft vandaag bodycams toegezegd aan de Amsterdamse handhavers. Deze zomer krijgen de eerste honderd buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) een camera als onderdeel van hun uniform. De burgemeester wil het aantal bodycams daarna uitbreiden naar alle handhavers op straat. Ook krijgen BOA’s in de binnenstad per direct extra ondersteuning van de politie. Burgemeester Halsema heeft de voorstellen vanochtend besproken met vertegenwoordigers van verschillende vakbonden.

Bodycams

Met de toezegging van de bodycams komt burgemeester Halsema tegemoet aan een wens van de BOA vakbonden. Het dragen van een bodycam heeft volgens ervaringen in andere gemeenten een positief effect op het gedrag van burgers. Mensen op straat letten bewuster op hun gedrag als ze weten dat ze gefilmd worden. Uit de evaluatie van een proef met bodycams vorig jaar in Breda is gebleken dat het dragen van de bodycam een de-escalerend effect heeft bij conflict situaties. Ook wordt het veiligheidsgevoel van BOA’s vergroot.

Nog deze zomer krijgen de eerste honderd boa’s een bodycam. Dat betekent naast de aanschaf van camera’s een investering in de bijbehorende ICT, zoals de opslag van beelden en de mogelijkheid deze te analyseren. De uitbreiding van camera’s naar meer handhavers wordt gefaseerd ingevoerd, met tussentijdse evaluaties aan de gemeenteraad.

Het college werkt op dit moment ook aan het Masterplan Handhaving. Het Masterplan is een nieuwe verdeling van het werk door de handhavers in de openbare ruimte en op het water. Het plan moet leiden tot een efficiëntere inzet van handhavers: op het juiste tijdstip, op de juiste plek. Het college heeft al besloten daarbij extra aandacht te geven aan kwetsbare wijken in Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Extra politie

Handhavers zijn er voor de leefbaarheid in de stad, de politie is er voor de veiligheid. Volgens de burgemeester moeten BOA’s niet in de frontlinie staan en mogen ze daar ook niet in terecht komen. Juist om dat te voorkomen, heeft de driehoek van gemeente, OM en politie per direct besloten om het aantal agenten werkzaam voor het Binnenstad Offensief tijdelijk te verhogen met 23fte naar 70 fte totaal. Deze politiemedewerkers hebben pepperspray en een wapenstok. Zij houden toezicht op straat en spreken mensen aan op normafwijkend gedrag. Zij zijn zichtbaar aanwezig en kunnen handhavers in het centrum direct ondersteunen. Het betreft onder andere ruiters en motorrijders. De komende tijd zal de politie ook een herkenbaar Mobiel Onderkomen (MOK) in het Wallengebied plaatsen. De extra capaciteit voor de binnenstad gaat niet ten koste van de opsporing, de ontwikkelbuurten en de noodhulp.

 

Bron: Regio Online
Datum: 7 februari 2019