Privacy beleid

ComViNet BV is een System Integrator en specialist op het gebied van camera- en videonetwerk-oplossingen. Voor onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de verwerking en het bewaren van privacy gevoelige informatie houden wij ons aan de eisen van de toepasselijke privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacyverklaring geven wij u transparantie over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, hoe we er mee omgaan en welke rechten u heeft als betrokkene.
 

Welke persoonsgegevens verwerken we

De persoonsgegevens die ComViNet BV verzameld en verwerkt zijn ter zake dienend en beperkt tot het strikt noodzakelijke. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf/organisatie en eventuele afdeling.
 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u zelf telefonisch of in correspondentie actief verstrekt.
 • KvK nummer.
 • Belastingnummer.
 • Bankrekeningnummer bedrijf/organisatie.
 •  

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Onze website en/of diensten hebben niet de intentie om andere dan hierboven genoemde of bijzondere en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.
   

  Doel en grondslagen van verwerking

  Het verzamelen en verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor ons om gerechtvaardigde doeleinden te bereiken bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. In het geval van een overeenkomst zijn  tevens het belang van Uitvoering Overeenkomst en het belang Wettelijke Verplichting van toepassing i.v.m. de uitvoering en naleving van de Belasting wet.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te informeren omtrent onze diensten en producten.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of product- en dienst- informatie.
 • T.b.v. administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van offertes en het afhandelen van bestellingen en betalingen.
 • Om goederen en/of diensten af te leveren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte.
 •  

  Geautomatiseerde verwerkingen

  ComViNet BV neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ComViNet BV) tussen zit.
   

  Bewaartermijn

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ten aanzien van overeenkomsten en de uitvoering Belastingwet worden u gegevens niet langer dan tot 7 jaar na de laatste overeenkomst bewaard. Na die periode zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd of anderszins geanonimiseerd zodat gegevens niet meer tot een persoon herleidbaar zijn.
   

  Delen van persoonsgegevens

  ComViNet BV deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan  eventuele wettelijke verplichtingen. Wij verkopen geen gegevens aan derden. Persoonsgegevens worden enkel voor eigen doel verwerkt waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.  Voor de gegevensopslag maken wij gebruik van derden (gegevensopslagbedrijven / cloud-diensten). Bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht worden geselecteerd op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.
   

  Cookies

  De ComViNet BV website maakt enkel gebruik van technische en functionele cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken. Deze technische en functionele cookies worden gebruikt om de website beter laten werken, maar ook algemene analytische bezoekersstatistieken bij te houden. Op onze website wordt u derhalve ook niet gevraagd om cookies te accepteren.
   

  Beveiliging Persoonsgegevens

  ComViNet BV hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. We hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
   

  Rechten betrokkenen

  Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt ComViNet BV u als betrokkene het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast wordt u het recht geboden om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en u wordt het recht op gegevensoverdraagbaarheid geboden. Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid zal binnen vier weken worden beantwoord.
   

  Klachten

  Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Meldt dit door ons te bellen of een E-mail te sturen.
   
  Contactgegevens:
   
  ComViNet BV
  Vrij-Harnasch 20
  2635 BZ Den Hoorn (ZH)
  Tel.: 088 – 303 08 30
  E-mail: info@comvinet.nl
   
  Wij willen u er tevens op wijzen dat u, wanneer wij uw verzoek of klacht onjuist afhandelen, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
   
  De meest recente versie van deze Privacyverklaring vindt u op onze website https://comvinet.nl/privacy/.
   
  Deze ComViNet BV Privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.