Tijdens de projectrealisatie nemen we de projectleiding voor onze rekening en zorgen voor de planning en de coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen en onderaannemers.

Wanneer u akkoord bent met ons voorstel en we uw opdracht hebben ontvangen, starten we de projectrealisatie.  We kopen de benodigde componenten en materialen in, bouwen samen en configureren het systeem. Tijdens de gehele realisatiefase zorgen we voor de project coördinatie, de planning en de installatie op locatie. Indien gewenst en overeengekomen, kunnen wij de totale projectleiding op ons nemen voor de aansturing van eventueel betrokken derden. Op reguliere basis zal de projectvoortgang met de opdrachtgever worden besproken en gerapporteerd.

Na de installatie en het testen van het systeem zal een afname gepland worden met de opdrachtgever. Tijdens de afname zal het systeem beproefd worden of aan alle afgesproken prestatie eisen wordt voldaan.