Bodycam:

Bodycam Configuration Tool

Om een nieuwe body camera in een bodycam netwerk in te voeren, moeten diverse instellingen worden geconfigureerd. Met de Bodycam Configuratie Tool kunnen instellingen voor bijvoorbeeld identificatie, tijd, communicatie, beveiliging e.d. per bodycamera, of meerdere tegelijk, worden ingesteld of gewijzigd.

Docking Station:

Digital Docking Station Management System

Wanneer een gebruiker van zijn dienst terug komt, plaatst hij/zij zijn/haar bodycamera in de Docking Station. Het Digital Docking Station Management Systeem zorgt ervoor dat de accu weer wordt opgeladen en dat de eventueel gemaakte opnamen automatisch van de Body Camera naar het centrale systeem wordt ge-upload. Wanneer alle informatie is ge-upload zorgt de software ervoor dat de opnamen van de Body camera worden gewist.

Data Management:

Digital Evidence Management System

Het Digital Evidence Management Systeem (ook wel DEMS genoemd) is het centrale platform voor de opslag en de verwerking van alle gemaakte opnamen. In een database worden alle gegevens van alle body camera’s, gebruikers, groepen, gebruikersrechten en opnamen vastgelegd. Vanuit de centrale database vindt de verdere verwerking plaats. Zo kunnen personen, die gemachtigd zijn, zoeken naar opnamen op basis van bijvoorbeeld bodycam, gebruiker, groep, tijdstip en locatie.

Live Streaming Server:

Central Management System Server

Het Live Streaming Server platform zorgt voor de beveiligde communicatie en overdracht van de live video en audio streams tussen de Body camera’s en de Live Streaming Server. De software zorgt ervoor dat per body camera, per sessie, de overdracht via de 4G Service Provider en het Internet met een nieuwe encryptiesleutel gecodeerd wordt om toegang voor onbevoegden te voorkomen.

De live Streams kunnen via de Live Streaming Client of via de ingebouwde webserver worden geraadpleegd.

Met behulp van een ingebouwde Application Protocol Interface (API) kan eventueel een koppeling gemaakt worden met de meest gangbare Video Management Systemen voor de integratie met een bestaande toezichtcentrale.

Live Streaming Client:

Central Management System Client

De Live Streaming Client software is een kant en klare oplossing om de live video en audio streams te bekijken en beluisteren. Tevens kunnen de locaties van de Body camera’s en gebruikers, bij GPS ontvangst, op een kaart worden weergegeven. Via het Voice over IP scherm is de tweeweg audio verbinding te realiseren.