ict-netwerk

 

Analoge Signaaloverdracht

Voor de overdracht van analoge videosignalen kan gebruik worden gemaakt van verschillende verbindingen (media). Deze zijn grofweg te verdelen in:

  • Bekabelde verbindingen: bijvoorbeeld via koper (tweedraads- of coaxkabel) of glasvezel
  • Draadloze verbindingen: via de ether (bijvoorbeeld Hoog Frequent of Infrarood)

Voor de overdracht van analoge videosignalen wordt gebruik gemaakt van één- of meerkanaals- (gemultiplexte) punt-punt verbindingen. ComViNet heeft een breed assortiment aan transmissiesystemen (mediaconverters) voor de overdracht van analoge video-, audio- en /of datasignalen.

 

Door de ontwikkeling van digitale camera’s hebben IP-camera’s steeds meer functionele mogelijkheden gekregen in vergelijking tot hun analoge soortgenoten. De digitale overdracht heeft het grote voordeel dat de beeldsignalen, zonder kwaliteitsverlies, over veel grotere afstanden verstuurd kunnen worden. Daarnaast biedt de digitale overdracht ook nog de mogelijkheid om audio en andere datasignalen over de zelfde verbinding mee te sturen. Het steeds kleiner wordende prijsverschil tussen IP-camera’s en analoge camera’s, heeft er dan ook toe geleid dat de verkoop van analoge camera’s afneemt en die van IP-camera’s stijgt. Heden ten dage worden er meer IP-camera’s ingezet dat analoge camera’s.

 

IP-Netwerken

IP-camera’s beschikken over een gestandaardiseerde Ethernet aansluiting. De overdracht van de data is gebaseerd op het TCP/IP en/of UDP/IP protocol.  Hiermee is de signaaloverdracht via private en publieke datanetwerken (zoals het internet) mogelijk. Aangezien video een breedbandige toepassing is voor het netwerk, dienen er hoge eisen gesteld te worden aan capaciteit (bandbreedte), Quality of Service, routering en beveiliging.  Een doordacht ontwerp en voldoende netwerkkennis is onontbeerlijk en voorkomt ongewenste problemen.

ComViNet beschikt over de kennis en de netwerkcomponenten die speciaal voor de toepassing van video overdracht zijn geselecteerd. We maken dan ook gebruik van hoogwaardige netwerkcomponenten zoals routers, gateways, firewalls, managed switches, ethernet bekabeling, glasvezelbekabeling met glasvezelomzetters etc.

 

 

 

Draadloze overdracht

Niet in alle gevallen kan gebruik worden gemaakt van een bekabelde netwerkinfrastructuur. Net als voor analoge signaaloverdracht zijn er voor de overdracht van IP signalen ook draadloze oplossingen mogelijk.

Zo beschikken we over Hoogfrequent Punt-Punt oplossingen voor korte en middellange afstanden of kunnen gebruik maken van publieke netwerken zoals LTE (4G) of UMTS (3G) voor de lange afstand of daar waar Punt-Punt verbinding niet mogelijke zijn.

 

Netwerkbeveiliging

Omdat de digitale videosignalen verstuurd worden via private netwerken (waarop ook andere applicaties en gebruikers actief zijn) of via publieke netwerken (zoals het internet), is het zaak om netwerk beveiligingsmaatregelen te treffen. Dit om wille van de integriteit van de verbinding en de privacy gevoelige informatie die verstuurd wordt. ComVinet houdt hier altijd rekening mee en maakt gebruik van een combinatie van onderstaande technieken:

  1. Authenticatie.
  2. Data encryptie.
  3. VPN tunneling.
  4. Firewall met IDS en IPS.
  5. Mac-adres filtering.
  6. White-list.

 

Dienstverlening ComViNet

Als System Integrator en specialist heeft ComViNet voor iedere videonetwerk vraag de juiste oplossing. Neem gerust contact met ons op en wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.